Rodina serverů muny.cz:


Hlavní menu

Hledáme bohy PHP, Cognito.cz

Newsletter

Pokud si přejete dostávat informace o vývoji serveru, stačí vyplnit email a kliknout (pro registrované automaticky).


Registrujte se!

Pro stahování souborů a spřístupnění dalších služeb je nutné se zaregistrovat!

Zaslat zapomenuté heslo e-mailem


RSS feed

Po registraci můžete použít RSS feed nejnovějších aktualizací. Existuje i možnost vlastního feedu sledovaných předmětů.

Anketa

Momentálně neprobíhá žádná anketa.

Přeskočit na navigaci


Výuka a studijní materiály

prefixy: PE - Ekonomie, PF - Finance, PH - Podnikové hospodářství, PJ - Jazyky, PM - Aplikovaná matematika a informatika, PP - Právo, PR - Regionální ekonomie a správa, PV - Veřejná ekonomie

kód název aktualizace soubory downloads

PE - Ekonomie

zpět nahoru
BKX_AKAP Akademické psaní 10.07.2013 2 2 139
BPR_CERU Cestovní ruch 22.02.2017 2 0
PEMIC2 Cvičení z mikroekonomie II 11.01.2010 6 7 394
BPE_DET1 Dějiny ekonomických teorií 10.07.2013 1 228
BPR_EKGE Ekonomicka geografie 09.02.2010 2 2 862
PEEKTE Ekonomické teorie 08.12.2009 8 5 745
MPE_EKTR Ekonomie transformace 10.07.2013 1 87
PHETPO Etika podnikání 18.06.2009 1 446
PEGPSE Globální problémy ve světové ekonomice 14.06.2008 2 2 275
PEHOPO Hospodářská politika 22.02.2017 8 17 215
PEMAKI Makroekonomie I 10.07.2013 15 41 869
PEMAII Makroekonomie II 12.06.2008 6 12 638
PHMAEN marketing 10.07.2013 1 140
PEMIKI Mikroekonomie I 14.01.2010 27 76 603
PEMIK2 Mikroekonomie II 10.07.2013 21 29 237
MPE_MOEK Monetární ekonomie 10.07.2013 3 718
PEIE Nová institucionální ekonomie 19.06.2008 4 4 089
MKP_PRFI Právo a finance 10.07.2013 1 116
MKH_RSMD Rozvoj sociokulturních a manažerských dovedností 10.07.2013 1 102
MPF_STPR Strukturované produkty 10.07.2013 1 64
PESHOS Světové hospodářství 10.07.2013 9 14 515
PESZHD Transformace české ekonomiky 16.05.2008 1 1 397
BPE_TC transformation of czech economy 10.07.2013 1 85
BKH_ZAFI Základy filozofie 10.07.2013 4 1 715
BPF_ZAFI Základy financí 16.12.2014 8 10 197

PF - Finance

zpět nahoru
AMSY Abeceda mzdových systémů 10.07.2013 2 281
MPF_AMSY Abeceda mzdových systémů 10.07.2013 1 65
PFBAMA Bankovní management 07.04.2007 1 938
PFBRAD Bankovní regulace a dohled 08.12.2007 3 4 925
PFBANI Bankovnictví I 10.07.2013 7 7 406
PFBAII Bankovnictví II 07.04.2007 1 1 376
MPF_BUCP Burzy a cenné papíry 10.07.2013 2 710
MKF_FIIN Finanční investování 22.02.2017 4 0
FIRI Finanční řízení 10.07.2013 1 361
ESF:MPF_FI Finanční účetníctvi 3 10.07.2013 1 22
MKF_FIU3 Finanční účetnictví 3 10.07.2013 2 353
PFFUI Finanční účetnictví I 10.07.2013 10 25 437
PFFUII Finanční účetnictví II 14.05.2009 3 6 095
PFMEZF Mezinárodní finance 10.07.2013 3 1 846
PFMEFI Mezinárodní finanční instituce 10.07.2013 2 1 572
BPF_OSFI Osobní finance 10.07.2013 7 4 936
MPF_TEPO Teorie portfolia 10.07.2013 3 191
BPF_TFSC Transformation of the Financial System 10.07.2013 2 279
PFZAFI Základy financí 07.04.2010 3 2 987
PFZFIF Základy firemních financí 10.07.2013 14 27 769
PFZAPV Základy peněžního vývoje 22.11.2007 1 2 019

PH - Podnikové hospodářství

zpět nahoru
AKAP Akademické psaní 10.07.2013 22 3 493
PHEOPO Ekonomicko-organizační poradenství 20.12.2007 1 522
PHEKRI Ekonomika a řízení podniku 19.10.2009 3 3 038
BPR_EUAP Evropská unie a právo 10.07.2013 2 1 570
PHFIMAN Finanční management 07.04.2010 5 3 346
PHOLAP Logistika a přeprava 12.05.2008 5 4 678
PHMANA Management I 10.07.2013 17 22 784
MPH_MAN2 Management II 11.01.2010 3 2 616
PHMAUC Manažerské účetnictví 10.07.2013 4 7 345
PHMARI Marketing I 10.07.2013 7 14 168
MPH_MAR2 Marketing II 16.12.2014 4 486
MPH_MVPS Marketingový výzkum - případové studie 10.07.2013 1 109
MPH_MEOB Mezinárodní obchod 07.07.2014 2 923
PHNOPI Nauka o podniku I 10.07.2013 16 35 695
PHNPII Nauka o podniku II 28.05.2010 9 13 095
PHPMAN Provozní management 25.05.2007 1 1 121
BPH_PSEK Psychologie pro ekonomy 24.06.2015 9 18 644
PHRLIZ řízení lidských zdrojů 09.05.2007 1 2 025
PHSYRP Systémy řízení podniku 25.05.2010 3 3 258
PHVTEU Vnitřní trh EU 02.05.2008 3 1 918
PHZAFI Základy filozofie 10.07.2013 21 41 906

PJ - Jazyky

zpět nahoru
PJIA1 Jazyk I/1 Angličtina 10.07.2013 6 11 415
BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina 10.07.2013 1 5
PJIA4 Jazyk I/4 - Angličtina 26.02.2008 1 1 186

PM - Aplikovaná matematika a informatika

zpět nahoru
PMMEK Matematická ekonomie 23.01.2008 1 598
PMEMMI Ekonomicko-matematické metody I 08.01.2008 1 1 734
PMEMIIA Ekonomicko-matematické metody II A 05.06.2007 2 2 446
PMFIMA Finanční matematika 20.01.2010 2 2 060
PMINEI Informatika pro ekonomy I 30.01.2007 8 4 201
BPM_VTMA Matematika 0-vstupní test z matematiky 22.02.2017 2 0
PMMATI Matematika I 12.01.2009 8 20 584
PMMAT2 Matematika II 18.06.2009 6 10 299
BPM_STA1 Statistika I 14.12.2009 10 22 858
PMSTII Statistika II 10.07.2013 9 9 278

PP - Právo

zpět nahoru
BKR_EUAP Evropsá unie a právo 07.07.2014 6 1 984
PPEPEI Evropské právo pro ekonomy I 12.01.2009 12 17 370
PPOPRI Obchodní právo I 07.06.2008 8 19 255
PPPRP Pracovní právo 10.05.2007 1 1 614
PPSP Správní právo 09.04.2009 8 18 583
PPSPT Správní právo trestní 26.01.2007 1 1 146
PPZAPR Základy práva 16.12.2007 6 20 389

PR - Regionální ekonomie a správa

zpět nahoru
PRCERU Cestovní ruch 10.07.2013 6 4 746
PRDEMO Demografie 20.04.2007 2 3 150
PREG Ekonomická geografie 08.03.2007 3 7 973
BPR_ENEK Environmentální ekonomie 10.07.2013 1 146
PREUAE Evropská unie a euroregiony 18.06.2009 5 15 930
PRPROP Prostorové plánování v čR a EU 20.01.2008 1 1 455
BKR_REK1 Regionální ekonomie a politika 10.07.2013 2 1 459
PRSPEU Strukturální politika EU 09.05.2008 1 889
PRVPUS Veřejná politika a územní správa a samospráva I 10.05.2008 1 772

PV - Veřejná ekonomie

zpět nahoru
PVDASY Daňový systém 10.07.2013 4 1 768
PVEKZP Ekonomika životního prostředí 12.01.2009 2 1 035
PVSOCI Sociologie pro ekonomy 21.01.2009 7 11 116
PVVE Veřejná ekonomie 10.07.2013 8 26 014
BKV_VES1 Veřejná správa 1 10.07.2013 5 4 833
PVVESP Veřejná správa čR 09.04.2009 6 5 365
PVVEFI Veřejné finance 10.07.2013 5 10 359
PVZAPO Základy politologie 10.07.2013 8 10 551
 

masarykovy univerzity univerzita. ekonomie na ekonomicko spravni fakulte. ekonomie. ekonomika ekonomie konomicko spravni fakulta masarykovy ekonomie a ekonomika, ekonomie masarykova, univerzity univerzita. ekonomie na ekonomicko spravni fakulte. ekonomie. ekonomika ekonomie konomicko spravni fakulta masarykovy univerzity. Masarykova univerzita ekonomie. Ekonomie teorie, Ekonomicke teorie. Ekonomicko spravni masarykova ekonomie univerzita, ekonomicko spravni, ekonomicko spravni faktulta, ekonomicko spravni fakulta masarykovy, ekonomicko spravni fakulta masarykovy univerzity. Masarykova univerzita ekonomie. Ekonomie teorie, Ekonomicke teorie. Ekonomicko spravni masarykova masarykovy