Rodina serverů muny.cz:


Hlavní menu

Hledáme bohy PHP, Cognito.cz

Newsletter

Pokud si přejete dostávat informace o vývoji serveru, stačí vyplnit email a kliknout (pro registrované automaticky).


Registrujte se!

Pro stahování souborů a spřístupnění dalších služeb je nutné se zaregistrovat!

Zaslat zapomenuté heslo e-mailem


RSS feed

Po registraci můžete použít RSS feed nejnovějších aktualizací. Existuje i možnost vlastního feedu sledovaných předmětů.

Anketa

Momentálně neprobíhá žádná anketa.

Přeskočit na navigaci


Výuka a studijní materiály

prefixy: PE - Ekonomie, PF - Finance, PH - Podnikové hospodářství, PJ - Jazyky, PM - Aplikovaná matematika a informatika, PP - Právo, PR - Regionální ekonomie a správa, PV - Veřejná ekonomie

kód název aktualizace soubory downloads

PE - Ekonomie

zpět nahoru
BKX_AKAP Akademické psaní 10.07.2013 2 2 161
BPR_CERU Cestovní ruch 22.02.2017 2 1
PEMIC2 Cvičení z mikroekonomie II 11.01.2010 6 7 405
BPE_DET1 Dějiny ekonomických teorií 10.07.2013 1 235
BPR_EKGE Ekonomicka geografie 09.02.2010 2 2 862
PEEKTE Ekonomické teorie 08.12.2009 8 5 754
MPE_EKTR Ekonomie transformace 10.07.2013 1 94
PHETPO Etika podnikání 18.06.2009 1 447
PEGPSE Globální problémy ve světové ekonomice 14.06.2008 2 2 275
PEHOPO Hospodářská politika 22.02.2017 8 17 245
PEMAKI Makroekonomie I 10.07.2013 15 42 176
PEMAII Makroekonomie II 12.06.2008 6 12 779
PHMAEN marketing 10.07.2013 1 163
PEMIKI Mikroekonomie I 14.01.2010 27 76 820
PEMIK2 Mikroekonomie II 10.07.2013 21 29 278
MPE_MOEK Monetární ekonomie 10.07.2013 3 718
PEIE Nová institucionální ekonomie 19.06.2008 4 4 093
MKP_PRFI Právo a finance 10.07.2013 1 117
MKH_RSMD Rozvoj sociokulturních a manažerských dovedností 10.07.2013 1 104
MPF_STPR Strukturované produkty 10.07.2013 1 64
PESHOS Světové hospodářství 10.07.2013 9 14 515
PESZHD Transformace české ekonomiky 16.05.2008 1 1 398
BPE_TC transformation of czech economy 10.07.2013 1 91
BKH_ZAFI Základy filozofie 10.07.2013 4 1 728
BPF_ZAFI Základy financí 16.12.2014 8 10 221

PF - Finance

zpět nahoru
AMSY Abeceda mzdových systémů 10.07.2013 2 283
MPF_AMSY Abeceda mzdových systémů 10.07.2013 1 65
PFBAMA Bankovní management 07.04.2007 1 938
PFBRAD Bankovní regulace a dohled 08.12.2007 3 4 926
PFBANI Bankovnictví I 10.07.2013 7 7 446
PFBAII Bankovnictví II 07.04.2007 1 1 379
MPF_BUCP Burzy a cenné papíry 10.07.2013 2 716
MKF_FIIN Finanční investování 22.02.2017 4 2
FIRI Finanční řízení 10.07.2013 1 406
ESF:MPF_FI Finanční účetníctvi 3 10.07.2013 1 22
MKF_FIU3 Finanční účetnictví 3 10.07.2013 2 371
PFFUI Finanční účetnictví I 10.07.2013 10 25 472
PFFUII Finanční účetnictví II 14.05.2009 3 6 150
PFMEZF Mezinárodní finance 10.07.2013 3 1 846
PFMEFI Mezinárodní finanční instituce 10.07.2013 2 1 577
BPF_OSFI Osobní finance 10.07.2013 7 5 120
MPF_TEPO Teorie portfolia 10.07.2013 3 191
BPF_TFSC Transformation of the Financial System 10.07.2013 2 290
PFZAFI Základy financí 07.04.2010 3 2 995
PFZFIF Základy firemních financí 10.07.2013 14 27 778
PFZAPV Základy peněžního vývoje 22.11.2007 1 2 023

PH - Podnikové hospodářství

zpět nahoru
AKAP Akademické psaní 10.07.2013 22 3 503
PHEOPO Ekonomicko-organizační poradenství 20.12.2007 1 522
PHEKRI Ekonomika a řízení podniku 19.10.2009 3 3 046
BPR_EUAP Evropská unie a právo 10.07.2013 2 1 696
PHFIMAN Finanční management 07.04.2010 5 3 356
PHOLAP Logistika a přeprava 12.05.2008 5 4 678
PHMANA Management I 10.07.2013 17 22 822
MPH_MAN2 Management II 11.01.2010 3 2 619
PHMAUC Manažerské účetnictví 10.07.2013 4 7 358
PHMARI Marketing I 10.07.2013 7 14 372
MPH_MAR2 Marketing II 16.12.2014 4 499
MPH_MVPS Marketingový výzkum - případové studie 10.07.2013 1 118
MPH_MEOB Mezinárodní obchod 07.07.2014 2 923
PHNOPI Nauka o podniku I 10.07.2013 16 35 756
PHNPII Nauka o podniku II 28.05.2010 9 13 171
PHPMAN Provozní management 25.05.2007 1 1 121
BPH_PSEK Psychologie pro ekonomy 24.06.2015 9 19 320
PHRLIZ řízení lidských zdrojů 09.05.2007 1 2 028
PHSYRP Systémy řízení podniku 25.05.2010 3 3 273
PHVTEU Vnitřní trh EU 02.05.2008 3 1 919
PHZAFI Základy filozofie 10.07.2013 21 41 963

PJ - Jazyky

zpět nahoru
PJIA1 Jazyk I/1 Angličtina 10.07.2013 6 11 495
BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina 10.07.2013 1 5
PJIA4 Jazyk I/4 - Angličtina 26.02.2008 1 1 199

PM - Aplikovaná matematika a informatika

zpět nahoru
PMMEK Matematická ekonomie 23.01.2008 1 598
PMEMMI Ekonomicko-matematické metody I 08.01.2008 1 1 734
PMEMIIA Ekonomicko-matematické metody II A 05.06.2007 2 2 446
PMFIMA Finanční matematika 20.01.2010 2 2 060
PMINEI Informatika pro ekonomy I 30.01.2007 8 4 201
BPM_VTMA Matematika 0-vstupní test z matematiky 22.02.2017 2 16
PMMATI Matematika I 12.01.2009 8 20 755
PMMAT2 Matematika II 18.06.2009 6 10 317
BPM_STA1 Statistika I 14.12.2009 10 22 919
PMSTII Statistika II 10.07.2013 9 9 486

PP - Právo

zpět nahoru
BKR_EUAP Evropsá unie a právo 07.07.2014 6 2 135
PPEPEI Evropské právo pro ekonomy I 12.01.2009 12 17 379
PPOPRI Obchodní právo I 07.06.2008 8 19 295
PPPRP Pracovní právo 10.05.2007 1 1 619
PPSP Správní právo 09.04.2009 8 18 604
PPSPT Správní právo trestní 26.01.2007 1 1 146
PPZAPR Základy práva 16.12.2007 6 20 424

PR - Regionální ekonomie a správa

zpět nahoru
PRCERU Cestovní ruch 10.07.2013 6 4 751
PRDEMO Demografie 20.04.2007 2 3 155
PREG Ekonomická geografie 08.03.2007 3 7 985
BPR_ENEK Environmentální ekonomie 10.07.2013 1 146
PREUAE Evropská unie a euroregiony 18.06.2009 5 15 944
PRPROP Prostorové plánování v čR a EU 20.01.2008 1 1 455
BKR_REK1 Regionální ekonomie a politika 10.07.2013 2 1 462
PRSPEU Strukturální politika EU 09.05.2008 1 891
PRVPUS Veřejná politika a územní správa a samospráva I 10.05.2008 1 774

PV - Veřejná ekonomie

zpět nahoru
PVDASY Daňový systém 10.07.2013 4 1 844
PVEKZP Ekonomika životního prostředí 12.01.2009 2 1 036
PVSOCI Sociologie pro ekonomy 21.01.2009 7 11 183
PVVE Veřejná ekonomie 10.07.2013 8 26 048
BKV_VES1 Veřejná správa 1 10.07.2013 5 5 081
PVVESP Veřejná správa čR 09.04.2009 6 5 397
PVVEFI Veřejné finance 10.07.2013 5 11 471
PVZAPO Základy politologie 10.07.2013 8 10 556
 

masarykovy univerzity univerzita. ekonomie na ekonomicko spravni fakulte. ekonomie. ekonomika ekonomie konomicko spravni fakulta masarykovy ekonomie a ekonomika, ekonomie masarykova, univerzity univerzita. ekonomie na ekonomicko spravni fakulte. ekonomie. ekonomika ekonomie konomicko spravni fakulta masarykovy univerzity. Masarykova univerzita ekonomie. Ekonomie teorie, Ekonomicke teorie. Ekonomicko spravni masarykova ekonomie univerzita, ekonomicko spravni, ekonomicko spravni faktulta, ekonomicko spravni fakulta masarykovy, ekonomicko spravni fakulta masarykovy univerzity. Masarykova univerzita ekonomie. Ekonomie teorie, Ekonomicke teorie. Ekonomicko spravni masarykova masarykovy